Místní knihovna Stonařov

Kontakt

MÍSTNÍ KNIHOVNA STONAŘOV
Stonařov 232
588 33

(1. patro Úřadu městyse Stonařova)

Knihovnice: Jitka Smolíková

CO NABÍZÍME

Knihovna nabízí možnost výpůjček beletrie pro děti, mládež a pro dospělé čtenáře, naučnou literaturu a časopisy z vlastního fondu, který je několikrát ročně doplňován výpůjčkovým fondem z Jihlavy. Knihovna rovněž spravuje knihobudku umístěnou v budově zdravotnického střediska.

KNIHOVNÍ ŘÁD

Knihy si může půjčit zaregistrovaný čtenář, který je povinen dodržovat základní pravidlo, tj. knihy nepoškozovat, včas půjčené knihy vracet a uhradit případnou ztrátu nebo poškození knihy.

POPLATKY

Roční poplatek činí 50,-Kč za čtenáře (dospělý i dítě), za založení čtenářského průkatu se účtuje částka 10,-Kč.


1

2